Fluidizare trafic transfrontalier

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră având misiunea de a implementa politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, în vederea realizării unui control eficient al acesteia, facilitează fluxul internaţional de persoane, mijloace de transport şi mărfuri.

Sunt perioade ale anului când influențează creșterea fluxului de persoane și mijloace de transport la frontiera de stat, ceea ce determină organele de control să instituie și să implementeze noi forme și metode de organizare a activității în punctele de trecere întru fluidizarea traficului transfrontalier.

Având în vedere necesitatea organizării măsurilor de fluidizare, Poliția de Frontieră demarează mecanismul de coordonare prealabilă și schimb de date cu agențiile de turism/transport autorizate în Republica Moldova.

Pentru buna desfăşurarea a iniţiativei, agențiilor de turism/transport autorizate în Republica Moldova, li se propune completarea formularul stabilit cu respectarea condițiilor descrise mai jos.

Condițiile stabilite pentru agențiile de turism/transport prevăd respectarea următoarelor aspecte:

  1. agențiile de turism/transport (în continuare – agenția) vor completa formularul solicitării, stabilit de către Poliția de Frontieră, în mod indispensabil la toate câmpurile existente, conform anexei;
  2. pe formularul solicitării, după completare, urmează să fie aplicată ștampila persoanei juridice, numele, prenumele și semnătura solicitantului;
  3. formularul solicitării va fi remis de pe adresa electronică a agenției, către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, exclusiv pe adresa electronică turism@border.gov.md, nu mai târziu de 24 ore înainte de ora pornirii cursei, și nu mai devreme de 48 ore, acestea fiind condițiile de bază pentru acceptarea solicitării;
  4. agenția va depune formularul solicitării în mod separat pentru fiecare cursă;
  5. la recepționarea formularului solicitării de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, agenția va primi o confirmare printr-un mesaj electronic;
  6. persoana responsabilă de cursă sau conducătorul autocarului va anunța polițistul de frontieră responsabil de accesul în punctul de trecere despre sosirea cursei;
  7. telefon de contact din partea Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru primirea informațiilor privind implementarea mecanismului menționat este:+373(22) 259-717.

formularul solicitării

ATENȚIE:

Pentru a nu compromite inițiativa privind fluidizarea traficului transfrontalier, solicităm ca persoana responsabilă de cursă sau conducătorul autocarului să asigure ca pasagerii să dețină acte de călătorie valabile pentru ieșirea din Republica Moldova și intrarea/tranzitarea altor state, precum și respectarea legislației vamale.

Totodată, atenționăm că, conform cadrului legal național precum și a legislației statelor de tranzit și destinație, transportatorul este responsabil de aducere la intrare în țară a străinilor care nu întrunesc condițiile de intrare. Transportatorul este obligat să asigure transportarea imediată a străinilor în cauză la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl acceptă și unde sânt acceptați. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să suporte cheltuielile privind cazarea și întreținerea, precum și toate celelalte cheltuieli aferente returnării lor.

Оптимизация трансграничного трафика