Direcția regională CENTRU

Direcţia regională CENTRU este o subdiviziune subordonată Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră care realizează sarcinile instituției şi implementează politicile statului în domeniul Managementului Integrat al frontierei de stat la nivel operaţional. Direcţia regională CENTRU are statut de persoană juridică de drept public, cu finanţare de la bugetul de stat, dispunând de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de cont trezorial.
adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Șef Direcție
Șef adjunct Direcție: Ghenadie Palii - tel. 022 264 525, email: ghenadie.palii@border.gov.md