Direcţia regională „SUD”

Direcţia regională SUD este o subdiviziune subordonată Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră care realizează sarcinile instituției şi implementează politicile statului în domeniul Managementului Integrat al frontierei de stat la nivel operaţional. Direcţia regională SUD are statut de persoană juridică de drept public, cu finanţare de la bugetul de stat, dispunând de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de cont trezorial.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, sarcinile principale ale Direcţiei constau în realizarea, în limitele competenţelor, a acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, constatarea contravenţiilor legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuarea măsurilor speciale de investigaţie şi, nu în ultimul rând, participarea la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră. În activitatea de control a frontierei de stat, Direcţiile regionale, în limitele competenţelor, îndeplinesc şi alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare.

Șeful Direcției regionale SUD:  Vasile Damaschin - 0 299 31 250, email: vasili.damaschin@border.gov.md

Zilele de audiență la șeful Direcției regionale SUD - prima şi a patra zi de luni a lunii curente, între orele 09:00 – 12:00.
Telefon: (0299) 312 90
Adresa: mun.Cahul, str.Garoafelor 40

Direcţia regională SUD are în subordine următoarele subdiviziuni de frontieră:

 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Leova”
 • Sectorul Poliției de Frontieră „Toceni”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Stoianovca”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Goteşti”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Cahul”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Brînza”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Giurgiuleşti - 1”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Giurgiuleşti - 2” (PTF)
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Cişmichioi”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Vulcăneşti”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Copceac”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Valea Perjei”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Basarabeasca”