Direcţia regională „VEST”

Direcţia regională VEST este o subdiviziune subordonată Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră care realizează sarcinile instituției şi implementează politicile statului în domeniul Managementului Integrat al frontierei de stat la nivel operaţional. Direcţia regională VEST are statut de persoană juridică de drept public, cu finanţare de la bugetul de stat, dispunând de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de cont trezorial.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, sarcinile principale ale Direcţiei constau în realizarea, în limitele competenţelor, a acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, constatarea contravenţiilor legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuarea măsurilor speciale de investigaţie şi, nu în ultimul rând, participarea la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră. În activitatea de control a frontierei de stat, Direcţiile regionale, în limitele competenţelor, îndeplinesc şi alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare.

Șeful Direcției regionale VEST: Andrei Bulboacă - tel. 0 236 29 150, email: andrei.bulboaca@border.gov.md

Zilele de audiență la șeful Direcției regionale VEST - în fiecare zi de marţi şi joi a lunii curente, între orele 08:00 – 12:00.
Telefon: (0236) 35 - 6 - 76
Adresa: or.Ungheni, str.Națională 33

Direcţia regională VEST are în subordine următoarele subdiviziuni de frontieră:

  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Cuhneşti”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Valea Rusului”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Sculeni”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Ungheni”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Valea Mare”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Frăsineşti”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Leuşeni - 1”
  • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Leuşeni - 2” (PTF)