Cooperare Interinstituţională

În scopul realizării prevederilor Strategiei Managementului Integrat al Frontierei de Stat şi a sistemului de control al frontierei, în domeniul menţinerii cooperării cu structurile şi organele implicate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră asigură schimbul reciproc de informaţii şi date în vederea: prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, criminalităţii transfrontaliere; gestionării cu sistemele informaţionale de evidenţă a datelor; menţinerii ordinii şi siguranţei publice la frontiera de stat şi asigurării inviolabilităţii frontierei de stat. Realizarea schimbului de date şi informaţii se efectuează în baza acordurilor inter-instituţionale de cooperare.

Lista acordurilor interinstituţionale în domeniul schimbului de informaţii, încheiate de Poliţia de Frontieră a MAI cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale ale RM