Proiecte şi asistenţa externă

INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ASISTENȚĂ EXTERNĂ  DE CARE A BENEFICIAT POLIȚIA DE FRONTIERĂ 


Materiale elaborate în cadrul proectului „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră din Republica Moldova (TRABOR)”:
1.Raport de evaluare a capacităților și necesităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei;
2.Concepția de Dezvoltare Strategică a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Cooperarea în domeniul asistenței externe cu Statele Unite ale Americii:


”Armele de distrugere în masă – Programul de prevenire a proliferării” (ADM-PPP)
Proiectul are ca scop îmbunătățirea și consolidarea capacităților Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal de a descuraja, detecta și interzice trecerea armelor de distrugere în masă și a materialelor conexe peste frontiera de stat a Republicii Moldova. În cadrul acestui proiect, asistența este acordată sub formă de echipamente, materiale, tehnologii și instruiri cu scopul sporirii securității frontierelor în vederea prevenirii, detectării, descurajării și interzicerii traficului cu arme de distrugere în masă și materiale și tehnologii aferente prin teritoriul Republicii Moldova.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Consolidarea răspunsului Antitrafic al Guvernului și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a martorilor în Republica Moldova
Proiectul va contribui la consolidarea eforutrilor guvernului în prevenirea și contracararea crimelor de TFU și protecția victimelor și a martorilor. Perioada de implementare 24 de luni, beneficiari fiind Ministerul Afacerilor Interne (IGPF); Secretariatul permanent a Consiliului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane; Oficiul Procurorului General; judecători; avocați publici; ONG La Strada.


”Programul pentru Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare” (NSDD)
Proiectul este axat pe cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale radioactive, prin cooperare tehnică și metodologică, inclusiv prin instalarea sau perfecționarea unor sisteme tehnice de detectare și identificare a acestor materiale la punctele de trecere a frontierei de stat precum și în teritoriul Republicii Moldova.
 

Cooperarea în domeniul asistenței externe cu Uniunea Europeană:


”Suport bugetar pentru implementarea Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize”
(SBS VLAP Policy Matrix)

Proiectul are ca scop îmbunătățirea mobilității cetățenilor moldoveni, asigurarea ordinii publice și securității, consolidarea statului de drept și a protecției drepturilor omului în conformitate cu standardele și cele mai bune practici europene. Acest suport financiar va contribui direct la o guvernare mai bună prin îmbunătățirea activității instituțiilor publice și gestionării resurselor publice, precum și asigurarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

”Sporirea capacităților privind Managementul Integrat al Frontierei de Stat”
Proiectul se axează pe facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, dar totodată menținerea siguranței la frontieră prin consolidarea cooperării inter-instituționale, dezvoltarea cooperării bilaterale și multilaterale dintre instituțiile relevante dintre statele membre a Parteneriatului Estic și Uniunii Europene, precum și alți actori interesați.
 

”Patrularea comună la frontiera terestră și fluvială între Republica Moldova și Ucraina”
Scopul primordial al proiectului îl constituie dezvoltarea patrulării comune a frontierei, ce va duce la creșterea nivelului de securitate la frontiera moldo-ucraineană prin îmbunătățirea interacțiunii și cooperării între autoritățile de frontieră, nivelului de pregătire a personalului, furnizarea de echipamente tehnice moderne.
 

”Construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei ”Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene”
Proiectul are ca scop suportul în facilitarea comerțului prin construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei ”Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene, în conformitate cu tuturor standardelor europene și principiilor de control comun, care va contribui la stabilizarea și dezvoltarea sustenabilă a regiunii. Totodată punctul comun de trecere va permite accelerarea traficului, optimizarea serviciilor la traversarea frontierei și îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de frontieră moldo-ucrainene, datorită controlului unificat și simplificării procedurilor de traversare. Efectuarea activităților de control și inspecție „sub un acoperiș” dă posibilitatea autorităților de frontieră, dar și altor instituții relevante, să crească nivelul de încredere și să ajungă la consens mult mai rapid, mărind calitatea serviciilor.
 

Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în Republica Moldova
Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la o mai bună implementare a politicii de stat privind managementul integrat al frontierei prin elaborarea și punerea în funcțiune a sistemului serviciilor psihologice integrate ale Poliției de Frontieră. Rezultatul scontat al proiectului este îmbunătățirea accesului migranților aflați în situații vulnerabile și personalului PF la serviciile psihologice de calitate.

Perioada de implementare 2017 - 2019, iar beneficiari fiind Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Biroul Migrație și Azil, Serviciul Vamal; Inspectoratul de Poliție, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, serviciile fiscale și fitosanitare


Proiectul de asistență externă: „Instalarea sistemului de supraveghere video în regiunea transfrontalieră Victoria-Sculeni”

Denumirea proiectului: „Instalarea sistemului de supraveghere video în regiunea transfrontalieră Victoria-Sculeni”
Donator: UE prin POC România – RM 2014-2020;
Parteneriat: Beneficiarul lider - Primăria Victoria (RO); beneficiari: Primăria Sculeni (RM), IGPF RM, ITPF Iași, România; 
Buget total: 326 838,55 Euro (co-finanțare: 10 %); 
Buget IGPF RM: 22 260,00 Euro;
Perioada de implementare: 18 luni;
Rezultate scontate: Proiectul presupune instalarea unei rețele de supraveghere video în localitățile Sculeni (RM) și Victoria (RO) cu acces comun pentru autoritățile competente la materialele video și procurarea a două aparate de zbor fără pilot de talie mică pentru autoritățile de frontieră în vederea asigurării siguranței și securității cetățenilor din aria funcționării prin prevenirea criminalității organizate și prin activități comune de consolidare a capacităților;
Obiectiv general: Îmbunătățirea siguranței și securității în zona de frontieră România-Moldova (Victoria - Sculeni), în special în ceea ce privește circulația de persoane, mărfuri și capital, prin reducerea ratei criminalității la frontieră cu 5%, după 36 de luni de la implementarea proiectului;
Obiective specifice:
1.    Crearea unei rețele comune de cooperare, în decurs de 18 luni, formată din cei patru parteneri din România și Republica Moldova, menită să contribuie la lupta împotriva criminalității organizate frontaliere;
2.    Instalarea unui sistem comun de supraveghere video în zona de frontieră: Victoria (România) și Sculeni (Republica Moldova), în decurs de 18 luni.
Locațiile:
-    România: Iași;
-    România: Iași, comuna Victoria;
-    Republica Moldova, Chișinău;
-    Republica Moldova, Ungheni, Sculeni.
Rezultate finale: 
1. Sistem de supraveghere video instalat în Sculeni (MD) și Victoria (RO);
2. UAV-uri pentru autoritățile poliției de frontieră din Moldova și România achiziționate;
3. Eveniment public pentru vizibilitatea proiectului organizat;
4. Un atelier de lucru pentru întărirea capacității pentru angajați organizat;
5. 3500 de pliante informative distribuite.
Grupurile țintă:
- angajații IGPF, RM;
- angajații ITPF, România;
-    angajații Primăriei Comunei Victoria;
-    angajații Primăriei Comunei Sculeni;
-    locuitorii Comunei Victoria;
-    locuitorii Comunei Sculeni.
Beneficiari finali: 
-    locuitorii Comunei Victoria;
-    locuitorii Comunei Sculeni; 
-    persoane care trec anual zona de frontieră.

Portofoliu foto
Proiect istorie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Proiectul de asistență externă: „Creșterea capacității de cooperare polițieneasca transfrontalieră în zona lacului Stânca-Costești”, realizat în cadrul Programului Operațional Comun România – RM 2014-2020

Denumirea proiectului: Creșterea capacității de cooperare polițieneasca transfrontalieră în zona lacului Stânca - Costești.
Donator: UE prin POC România – RM 2014-2020. 
Parteneriat: Beneficiar-lider al proiectului - ITPF Iași; Beneficiar al proiectului - IGPF RM.
Bugetul total: 330,000.00 EUR (co-finanțare: 10 %).
Buget IGPF: 165 000.00 Euro.
Perioada de implementare: 18 luni.
Rezultate scontate: Îmbunătățirea capacităților operaționale de reacție și răspuns la amenințările transfrontaliere, precum și sensibilizarea populației din regiune cu referire la regimul frontierei de stat.
Obiectiv general: Consolidarea securității frontierei estice a UE prin creșterea mobilității și capacității administrative a unităților de Poliție de Frontieră din România și Republica Moldova, precum și creșterea nivelului de încredere al populației în autoritatea polițienească.
Obiective specifice:
1. Creșterea capacităților operaționale și tehnice ale instituțiilor Poliției de Frontieră din ambele țări în scopul prevenirii și combaterii criminalității organizate,
2. Creșterea gradului de conștientizare în regiune cu privire la regimul frontierei de stat.
Locațiile:
    România: Stânca, mun. Iași; 
    Republica Moldova: or. Costești, r-ul Rîșcani.
Rezultate finale:
1)    Echipament pentru Poliția de Frontieră din RM și România achiziționat.
2)    Hangar construit pentru barca procurată în cadrul proiectului.
3)    Sala de instruire în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Costești (MD) renovată.
4)    2 sesiuni de instruire pentru ofițerii Poliției de Frontieră din RM și Romania organizate.
5)    Acțiuni de comunicare și vizibilitate realizate.
Grupurile țintă și beneficiarii finali:
Ofițerii Poliției de Frontieră care activează în SPF Costești, RM și SPF Stânca, RO.
Beneficiarii finali:
Populația locală din Costești, RM și Stânca, România.
 Activități desfășurate:
La data de 24 iunie 2021, în or.Iași (România), a avut loc conferința de deschidere a proiectului, organizată de către ITPF Iași, eveniment plasat pe site-ul oficial al IGPF RM - https://www.border.gov.md/index.php/o-noua-cooperare-ale-autoritatilor-de-frontiera-moldo-romane-pe-perimetrul-costesti-stanca
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pentru informație adițională vă rugăm să contactați Direcția dezvoltare strategică și asistență externă: 

contacte