Simbolica Frontierei de Stat

tgs ecuson

 

sg flag
Emblema Stema oficială Drapelul PF

Albastru închis al uniformei şi verde al stemei și drapelului sunt culorile Poliţiei de Frontieră a MAI. În heraldică şi vexilologie, verdele este şi culoarea destinului, speranţei, naturii, prospeţimii, vânătorii, tinereţii.

Brâul crenelat de argint simbolizează frontiera de stat a Republicii Moldova şi face aluzie la cetăţile de hotar ale Moldovei medievale.

Mobila de bază a stemei este acvila circulară. Acvila a fost una dintre principalele embleme adoptate de către strămoşii noştrii romani pentru a fi purtată pe stindardele din capul legiunilor. Smalţul ei de aur, acelaşi ca şi în antichitate, apropie şi mai mult tradiţia antică de zilele noastre. Acvila poartă în cioc o cruce pentru că reprezintă acvila românească, care tocmai prin acest element legat de spiritualitatea poporului nostru s-a individualizat pe parcursul secolelor de acvilele altor popoare ce au moştenit această emblemă militară şi statală romană.

Acvila poartă în gheara dreaptă o secure de argint. Securea, o veche armă de luptă, care în heraldică avea rostul de a ameninţa duşmanul, aici arată faptul că poliţiştii de frontieră veghează asupra legalităţii şi constituie un avertisment pentru cei ce vor încerca să traverseze frontiera ilegal.

În gheara stângă acvila poartă o cheie de argint. Cheia este un simbol cu rol dublu, de a deschide şi de a închide. Aici arată faptul că frontieră Republicii Moldova, prin voinţa poliţiştilor de frontieră şi conform legii, poate fi închisă sau descisă, în dependenţă de intenţiile celor ce doresc să o străbată.

Scutul de pe pieptul acvilei repetă prin compoziţia şi smalţurile sale, scutul principal din stema de stat a Republicii Moldova, având aceeaşi semnificaţie şi constituie un fir de legătură dintre stat şi unul dintre instrumentele sale, iminente în condiţiile zilei de astăzi.

Inspirată din stema ţării şi din specificul activităţii instituţiei de frontieră, stema se constituie într-un însemn heraldic unic şi elocvent, reuşind să identifice suficient pe purtător.

Drapelul Poliţiei de Frontieră a fost elaborat în baza stemei, prin metoda extinderii câmpului heraldic în câmp vehilar. Astfel, drapelul preia asupra sa semnificaţiile stemei Poliţiei de Frontieră.

semn

Semnul de frontieră reprezintă semnul care marchează linia frontierei de stat în teren şi se instalează, de regulă, în limitele vizibilităţii directe.

Dimensiunile semnului de frontieră se măsoară în centimetri, iar coloritul se efectuează conform deciziei fiecărei părţi.

Semnului de frontieră i se atribuie număr de ordine (de la nord la sud).

Coordonatele semnului de frontieră se determină în sistemul global WGS-84 cu precizie 15 cm relativ la punctele reţelei geodezice de stat (naţionale).

Pentru fiecare semn de frontieră se întocmeşte Protocolul semnului de frontieră.