România

TRAVERSAREA FRONTIEREI DE STAT MOLDO-ROMÂNE

Pentru cetăţenii Republicii Moldova:

Este necesar de a avea paşaportul simplu cu viza aplicată în acesta sau paşaportul biometric, care permit intrarea pe teritoriul României.

Mijloacele de transport traversează frontiera de stat a Republicii Moldova în baza documentelor valabile, care permit traversarea frontierei de stat.

Documentele valabile pentru mijloacele de transport înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

a) permisul de conducere perfectat pe numele conducătorului auto, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;
b) certificatul de înmatriculare a vehiculului;
c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport auto;
d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie.

 

MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ

Rezidenții în zona de frontieră pot trece frontiera comună a Republicii Moldova și României în baza permisului de mic trafic de frontieră și a pașaportului valabil.

Lista unităților administrativ teritoriale cuprinse în zona de frontieră precum și alte informații adiționale la capitolul dat le puteți găsi în acordul jos menționat.

- ACORD ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI PRIVIND MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ