Direcția expertiza documentelor

Direcția expertiza documentelor este o subdiviziune criminalistică de expertiză judiciară a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Misiunea direcţiei constă în asigurarea activităţii în domeniul examinărilor tehnice a documentelor de călătorie şi a gestionării evidenţei acestora întru contracararea tentativelor de traversare a frontierei de stat cu documente false.

Direcția efectuează expertize judiciare și constatări tehnico-științifice a documentelor; asigură gestionarea colecţiilor documentelor de călătorie autentice şi false, asigură gestionarea sistemelor informaţionale şi bibliotecilor electronice privind documentele de călătorie autentice şi false şi indicii de falsificare ale acestora; asigură schimbul de informaţii cu subdiviziunile specializate din Republica Moldova, precum şi din statele limitrofe şi alte ţări în domeniul examinării tehnice a documentelor de călătorie.

Totodată, Direcția reprezintă punctul naţional central pentru schimbul de informaţii în domeniul depistării documentelor de călătorie false, falsificate şi străine, precum şi a celor autentice și este inclusă în Registru public on-line al documentelor de identitate și călătorie a UE (PRADO) la capitolul «Neighbouring countries» https://www.consilium.europa.eu/prado/ro/prado-contacts/national-contact-points.pdf
adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: docsec@border.gov.md

Șef Direcție: Maria Donos - tel. 022 259 634, email: maria.donos@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția expertiză criminalistică
(șef Secție: Alexandr Brezițchii - tel. 022 259 784, email: alexandr.brezitchii@border.gov.md)

Serviciul evidență
(șef Serviciu: Artur Ilico - tel. 022 264 518, email: artur.ilico@border.gov.md)