Direcţia investigare criminalitate transfrontalieră

Direcţia investigare criminalitate transfrontalieră are menirea de a conduce, coordona și efectua controlul activității speciale de investigații desfășurate în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere.
Pentru îndeplinirea misiunii şi sarcinilor ce îi revin, Direcţia își exercită atribuțiile prin intermediul subdiviziunilor sale structurale centrale și teritoriale și a personalului de specialitate din cadrul
acestora.
adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: dis.secretariat@border.gov.md

Șef Direcție: 
șef adjunct Direcție:
Andrei Gaidău - tel. 022 264 585, email: andrei.gaidau@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția combaterea combaterea traficului ilicit de mijloace de transport
(șef Secție: Iurie Ionașcu - tel. 022 264 462, email: iurie.ionascu@border.gov.md)

Secția combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane
(Șef Secție: Sandu Perju - tel. 022 259 739, email: sandu.perju@border.gov.md

Secția combaterea contrabandei
(șef Secție: Maxim Armaș - tel. 022 259 663, email: maxim.armas@border.gov.md)

Secția evidența specială
(șef Secție: Marcel Grosu - tel. 022 264 583, email: marcel.grosu@border.gov.md)

Secția combaterea traficului ilicit de droguri
(șef Secție: Victor Balamatiuc - tel. 022 264 596, email: victor.balamatiuc@border.gov.md)

Secția analiza criminală
(șef Secție: Valeria Vasilița - tel. 022 264 574, email: valeria.asilita@border.gov.md)

Serviciul căutarea infractorilor
(șef Serviciu: Ion Cristei - tel.022 259 645, email: ion.cristei@border.gov.md)