Name *
Email *
Content *
Image Verification * Captcha ImageReload Image
   
 

Calin codrut

Buna ziua sunt cetatean Roman si sunt impreuna cu prietena mea ea fiind din Moldova suntem in uk si avem bilete la avion pe 30 decembrie in Romania si am vrea sa venim in R. Moldova pe 5 ianuarie eu fiind cetatean Roman si ea din R. Moldova am putea ajunge de craciun la familia ei acasa??? Multumesc anticipat

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Lista: https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-09-noiembrie-2020/
La moment, atât Romania cât și Marea Britanie sunt incluse în lista cu statele din zona roșie.
Astfel,
7.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:
7.4.1. membri de familie ai cetăţenilor RM;
7.4.2. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
7.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.4.4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.4.5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
7.4.6. cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
7.4.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
7.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
7.4.11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.4.12. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
7.4.13. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Respectiv, în cazul dacă persoana nu este cetățean al Republicii Moldova și nu se încadrează în una din excepțiile stabilite supra, întrarea în Republica Moldova este interzisă.


27/11/20

Roman

Bună ziua. Planific o calatorie scurtă de lucru în România, și compania din Iași/România este gata sa-mi facă invitație. Mai este nevoie de careva acte că să pot trece vama?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea rezultatelor testului COVID-19 la traversarea froniterei de stat.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. Poliției de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/.

27/11/20

Mihai

Buna ziua .Eu am așa o întrebare dacă tranzitez Republica Moldova trebu sa stau in carantina de exemplu sa ma întorc de la Iasi România și seara sa zbor din Chisinau.

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin pct.7 din Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. (https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf)
Totodată, comunicăm că, tranzitarea teritoriului Republicii Moldova se efectuează direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier;
b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;
c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora-Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki - Udobnoe, rutier.
Condițiile de bază pentru efectuarea tranzitului presupun tranzitarea directă și fără oprire. Astfel, la intrarea în Republica Moldova, persoanele vor declara polițistului de frontieră că urmează să tranziteze Republica Moldova și se va elibera un act oficial: „Itinerarul de tranzitare a teritoriului RM”, unde va fi stabilit punctul de trecere pentru ieșirea din țară și timpul estimativ, necesar tranzitării. În cazul nerespectării condițiilor tranzitării, survine răspunderea contravențională.

27/11/20

Ivan

Bună ziua dacă mă aflu pe teritoriul României pe o perioadă mai puțin de 24 ore la revenirea în Republica Moldova trebuie să stau în carantină 14 zile reeșind din faptul că lucrez oficial în Republica Moldova și nu am posibilitate de a mă afla în carantină 14 zile

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment România se află în lista statelor din zona roșie.


27/11/20

Paranichau Mikalai

Здравствуйте. Являюсь гражданином Республики Беларусь с видом на жительство в Польше. Имею желание в ближайшее время посетить один из санаториев, находящихся на территории Республики Молдова. Смогу ли я, с оплаченной путевкой за пребывание в санатории, пересечь границу вашей страны? (в данный момент проживаю в Польше)

Пограничная полиция Молдовы:
Сообщаем Вам, что правила пересечения государственной границы во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения установлены Приложением № 2 к Постановлению № 33 от 28 сентября 2020 г. Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
Таким образом:
7.1. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установит список стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, выделенный красным и зеленым цветом. Список будет опубликован на официальных страницах Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здравоохранения. Список стран, отнесенных к красной и зеленой зоне, будет обновляться каждые 14 дней, в пятницу, и вступит в силу в понедельник на следующей неделе. Список: https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-23-noiembrie-2020/
Польшa в настоящее время включена в список государств красной зоны.
В этих условиях:
7.4. Запрещен въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне, за следующими исключениями:
7.4.1. члены семьи граждан Республики Молдова;
7.4.2. лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный властями;
7.4.3. лица, перемещающиеся в служебных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;
7.4.4. ученики/студенты, которые должны сдавать вступительные или выпускные экзамены, которые учатся в образовательных подразделениях/ учреждениях на территории Республики Молдова или за рубежом, или которые перемещаются в целях осуществления деятельности, связанной с завершением/организацией/проведением обучения, с предъявлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающее лицо, назначенное посредством декларации законного представителя;
7.4.5. члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Молдова;
7.4.6. иностранные граждане, работающие в качестве педагогических кадров в Республике Молдова;
7.4.7. владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и других подобных документов, а также владельцы проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семьи персонала дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;
7.4.8. лица, проезжающие транзитом, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты. Маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;
7.4.9. лица, перемещающиеся по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов);
7.4.10. трансграничные работники, попадающие под режим малого приграничного трафика в Республику Молдова из Румынии или Украины, которые подтверждают договорные отношения с экономическими агентами из Республики Молдова;
7.4.11. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств, осуществляющие перевозку грузов и транспортных средств на платной основе, имеющие более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/кораблей, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;
7.4.12. международные наблюдатели на выборах на должность Президента Республики Молдова, представители международных организаций, правительств иностранных государств, неправительственных организаций из-за рубежа, а также международные эксперты в избирательной сфере, аккредитованные Центральной избирательной комиссией;
7.4.13. иностранные журналисты, аккредитованные в качестве постоянных корреспондентов в Республике Молдова Министерством иностранных дел и европейской интеграции.
Соответственно, если лицо пребывающее из стран красной зоны не является гражданином Республики Молдова и не подпадает под одно из исключений, указанных выше, его въезд в Республику Молдова запрещен.

27/11/20

Denisa

Buna ziua..sunt in Anglia si vreau sa vin in țara împreuna cu nepoțica mea de 8 ani..Ce acte îmi trebuie?ms

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil. Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal al cărui semnătură se legalizează notarial.

27/11/20

Gori Aureliu

Buna ziua, sunt student in Romania si vreau sa merg in week-end acasa. Sunt obligat sa stau 14 zile in izolare? Va multumesc.

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile pct.7 subpct.7.5 a Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, cu excepția subpct.7.6.3 - elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de famalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.
Calitatea de elev/student înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student şi/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituţia de învăţământ, scrisorii de invitaţie/confirmare din partea instituţiei de învăţământ, înscrierea, etc.

26/11/20

Tatiana Morari

Buna ziua, Va contactez cu privire a trecerii frontierei terestre spre Moldova in situatia curenta. Sunt cetateanca moldoveanca stabilita in strainatate, si dorim sa venim de sarbatori cu sotul care este cetatean strain (macedonian). O sa i se permita lui sa treaca frontiera? O sa fim pusi in carantina, desi ambii deja am avut Covid19 recent? Daca o sa fim pusi in carantina, insa nu vom putea sta in Moldova intreaga perioada, o sa fie aplicata vreo amenda? si care ar putea fi aceasta? Persoana straina va fi amendata diferit decit cetatenii moldoveni? Va multumesc. Tatiana Morari

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Comunicăm că, potrivit prevederilor pct. 7.4.al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie, cu excepția membrilor de familie ai cetățenilor RM. (la prezentarea certificatului de căsătorie)
7.5 persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea testului Covid-19, respectiv prezentarea acestuia nu scutește persoana de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.
Prin urmare, reieșind din cele expuse, în cazul în care la ieșirea din Republica Moldova se constată că persoana nu a respectat regimul de autoizolare (nu au expirat 14 zile din momentul intrării în țară), aceasta este supusă sancțiunii contravenționale conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional, și îi este permisă ieșirea din țară.
Pentru informare.
Codul contravențional!
Articolul 761 . Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Notă: Se declară neconstituţional textul „de la 450” din art. 761 alin.(1), conform Hot. Curţii Constituţionale nr.18 din 30.06.2020, în vigoare 30.06.2020
Până la modificarea textului de lege declarat neconstituţional, limita minimă a amenzii stabilite persoanei fizice pentru comiterea contravenţiei prevăzute de articolul 761 alin.(1) din Codul contravenţional va fi egală cu limita minimă a amenzii prevăzute de articolul 34 alin.(2) din Codul contravenţional.

26/11/20

Маргарита

Здравствуйте. Я гражданка Израиля, в Молдове живет моя одинокая бабушка, которую я хочу навестить. Какие документы мне нужны для пересечения границы? Нужно ли мне делать ПЦР тест на Covid 19 перед вылетом? Должна ли я быть на самоизоляции, если мой тест отрицательный? Заранее спасибо за ответ.

Пограничная полиция Молдовы:
В соответствии с положениями Приложения №2 к Постановлению Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья (№33 от 28.09.2020), Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова устанавливается список стран отнесенных к красной зоне. Список, обновляется каждые 14 дней, в пятницу, и вступает в силу в понедельник следующей недели.
На данный момент, согласно указанному списку, Израиль отнесен к странам красной зоны.
Таким образом, в соответствии с пунктом 7.4 отмеченного выше Приложения, запрещается въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне, за следующими исключениями:
7.4.1. члены семей граждан Республики Молдова;
7.4.5. члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Молдова.
Таким образом, в случае если вы не являетесь гражданином Республики Молдова, въезд в Республику Молдова будет возможен при предоставлении на контроль, при въезде в Республику Молдова, паспорта гражданина Израиля, а также документа подтверждающего родственные связи с гражданами Республики Молдова либо иностранным гражданином, постоянно проживающим на территории Республики Молдова (в вашем случае - свидетельство о рождении, а также документ члена семьи подтверждающий постоянное проживание на территории PM).
В тоже время сообщаем, что въезд в Республику Молдова в качестве члена семьи граждан Республики Молдова, либо иностранного гражданина постоянно проживающего на территории Республики Молдова, не освобождает от обязанности соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней после въезда в Республику Молдова.
При пересечении государственной границы Республики Молдова отрицательный результат теста на COVID-19 не требуется, соответственно, предъявление такого теста не освобождает лицо от ограничений на въезд (в случае иностранцев) или от соблюдения режима самоизоляции, наложен Чрезвычайной национальной комиссией общественного здравоохранения.

26/11/20

Iulian

Buna ziua , Planific sa revin in tara pe 20 noiembrie 2020 , Sunt student in Belgia si conform hotaririi cnesp 7.4.4 nu este nevoie sa fiu un carantina , puteti sa-mi confimati ? Am cardul de student si contractul cu institutia . Multumesc anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile pct.7 subpct.7.5 a Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, cu excepția subpct.7.6.3 - elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de famalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.
Calitatea de elev/student înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student şi/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituţia de învăţământ, scrisorii de invitaţie/confirmare din partea instituţiei de învăţământ, înscrierea, etc.

26/11/20

Eugeniu

Buna ziua Pot sami aduc familiea di Ukraina daca am actul de casatorie Ukrainesc dar pasapoartele nus schimbate adika nus in familiea mea ?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Comunicăm că, potrivit prevederilor pct. 7.4.al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie, cu excepția membrilor de familie ai cetățenilor RM. (la prezentarea certificatului de căsătorie)
7.5 persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment Ucraina se află în lista statelor din zona roșie.

26/11/20

Daniela

Buna ziua, sunt cetatean al R.Moldova, as vrea sa aflu daca pot intra pe teritoriul R.Moldova prezentand la frontiera doar pasaportul romanesc? Am pasaportul R.Moldova expirat, urmeaza sa-l perfectez. Va multumesc anticipat

Poliția de Frontieră a RM:

În conformitate cu prevederile art.15 al Legii nr.215 din 01.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, temei pentru autorizarea trecerii frontierei de stat servesc actele de călătorie valabile prevăzute de legislaţia cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, privind regimul străinilor în Republica Moldova.
Respectiv, actele indicate de dvs. sunt suficiente pentru traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova fără careva impedimente.

26/11/20

Bragarenco

Buna ziua As putea intra in tara (republica Moldova) cu o carte de resedinta a unui stat European si cu pasaportul expirat ori cu buletinul valabil fiind cetatean moldav?

Poliția de Frontieră a RM:

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) al Legii nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil, eliberat de organele competente.
Totodată, comunicăm că cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, care se află în străinătate şi nu sânt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Detalii referitor la eliberarea Titlului de călătorie a RM puteți obține accesând: https://www.mfa.gov.md/ro/content/titluri-de-calatorii

26/11/20

Naty

Bună ziua, pe 1 decembrie plec la România pe 1 zi pe 6 am bilet la Spania (am programarea cu mine pentru data de 10 +testu covid negativ ) voi putea pleca?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, ieșirea din țară a cetățenilor Republicii Moldova este permisă în baza pașaportului valabil.
Având în vedere că regulile/cerințele de intrare/ședere/tranzitare/ieșire în/din alt stat sunt reglementate de legislația acestuia, vă sugerăm să adresați întrebarea dvs., autorităților de frontieră ale statului în care intenționați să călătoriți și ale statelor ce urmează să le tranzitați.
Totodată, pentru informații privind admiterea cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state, puteți accesa pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19.

26/11/20

Luchian Petru Paul

Buna ziua. Care este regimul de tranzit pentru centatenii romani? Vreau sa vin sa o aduc pe mama mea la aeroportul din chisinau pentru a pleca cu avionul in Italia. Noi dorim sa intram si sa iesim in aceeasi zi (eu ma intorc inapoi in romania iar ea sa plece cu avionul in Italia). Se impune carantina pentru noi tinand cont ca suntem in tranzit? Eu: Romania - Chisinau - Romania (intrare-iesire in aceeasi zi), iar mama mea: Romania - Chisinau - Italia (intrare-iesire in aceeasi zi)? Multumesc!

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin pct.7 din Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. (https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf)
Totodată, comunicăm că, tranzitarea teritoriului Republicii Moldova se efectuează direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier;
b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;
c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora-Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki - Udobnoe, rutier.
Condițiile de bază pentru efectuarea tranzitului presupun tranzitarea directă și fără oprire. Astfel, la intrarea în Republica Moldova, persoanele vor declara polițistului de frontieră că urmează să tranziteze Republica Moldova și se va elibera un act oficial: „Itinerarul de tranzitare a teritoriului RM”, unde va fi stabilit punctul de trecere pentru ieșirea din țară și timpul estimativ, necesar tranzitării. În cazul nerespectării condițiilor tranzitării, survine răspunderea contravențională.

26/11/20

Marina

Bună ziua, aș dori să aflu, dacă venim din zonă roșie, suntem cetățeni a Republicii Moldova facem test covid și este negativ trebuie sau nu să respectăm autoizolarea?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea testului Covid-19, respectiv prezentarea acestuia nu scutește persoana de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

26/11/20

Владимир

Добрый день Наша фирма хочет пригласить коллег из Украины. Нам необходимо их физическое присутствие в Молдове. Какие конкретно документы мы должны им предоставить, для того чтоб они смогли пересечь молдавскую границу. Заранее спасибо!

Пограничная полиция Молдовы:
В ответ на ваш вопрос сообщаем, что в соответствии с положениями Приложения №2 к Постановлению Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья (№33 от 28.09.2020), Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова устанавливается список стран отнесенных к красной зоне. Данный список публикуется на официальной странице указанного ведомства и может быть проконсультирован по следующей ссылке: https://msmps.gov.md/minister/comunicare/covid-19/). Список, обновляется каждые 14 дней, в пятницу, и вступает в силу в понедельник следующей недели.
В соответствии с пунктом 7.4 отмеченного выше Постановления, запрещается въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим напрямую либо транзитом из стран, отнесенных к красной зоне. (На данный момент Украинa отнесена к странам красной зоны).
Исключением из данного положения, согласно пункту 7.4.3, являются лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова.
В тоже время, согласно пункту 7.6.4, установлено, что лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, не обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней, в случае отсутствия клинических признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния.
Соответственно, въезд в Республику Молдова иностранных граждан, осуществляющих поездку в служебных целях, а также освобождение данных лиц от обязанности соблюдать режим самоизоляции, будут возможны в случае предоставления ими при контроле пересечения государственной границы подтверждающих заявленную цель документов (приглашение юридического лица-резидента Республики Молдова выписанное на ваше имя с указанием цели и продолжительности визита и/или договор о предоставлении услуг заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова).

26/11/20

Serghei

Buna ziua ! Este posibila traversarea frontierei cu pasaport ucrainesc in Republica Moldova?

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Lista: https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-09-noiembrie-2020/
La moment, Ucraina este în lista cu statele din zona roșie.
Astfel,
7.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:
7.4.1. membri de familie ai cetăţenilor RM;
7.4.2. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
7.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.4.4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.4.5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
7.4.6. cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
7.4.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
7.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
7.4.11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.4.12. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
7.4.13. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Respectiv, în cazul dacă persoana nu este cetățean al Republicii Moldova și nu se încadrează în una din excepțiile stabilite supra, întrarea în Republica Moldova este interzisă.

26/11/20

Silvia

Buna ziua. As dori sa știu dacă la intrarea in Moldova din Romania sunt puși în regim de auto-izolare medicii basarabeni care prezintă adeverință de rezidenti în România?

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, după cum urmează:
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru
activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.6.4. persoane care se deplasează în Republica Moldova în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic
din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
7.6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.6.8. persoane în tranzit;
7.6.9. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
7.6.10. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Respectiv, în cazul dacă nu vă încadrați în una din excepțiile stabilite de CNESP menționate supra, este necesar să respectați regimul de autoizolare în Republica Moldova.

26/11/20

Echim Elena

Bună ziua, a-și dori sa știu dacă cetățenii Republicii Moldova cu pașapoarte biometrice pot călători in românia, vor fi lăsați să treacă frontiera? Va multumesc anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. Poliției de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/.

26/11/20

Marin Ion

Buna ziua, planuiesc sa ma intorc din Danemarka inapoi in tara. As dori sa stiu daca trebuie neaparat sa stau in carantina sau pot trece testul de Covid? Daca vin cu avionul, pot face testul chiar la aeroport? Daca fac testul in ziua venirii tot trebuie sa stau in carantina? Va multumesc frumos pentru rabdare!

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale stabilește lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se actualizează o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi intră în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Lista statelor o puteți accesa: https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-23-noiembrie-2020/
La moment Danemarca se află în lista statelor din zona roșie.
Respectiv, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea testului Covid-19, prin urmare, prezentarea acestuia nu scutește persoana de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.


26/11/20

Eduard

Buna seara , anul trecut când am trecut frontiera cu Ucraina mi sa făcut un proces verbal și mi sa spus ca eu am o mașina pe teritoriul lor fără ca eu sa știu asta , chiar nici nu’mi aparține nimic, ce poate urma , vreau sa plec la munte , puteți să-mi Spune-ți dacă va fi posibil și ce vor face ei acum?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
De asemenea, informăm că, Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova nu dispune de informaţii privind interdicţiile sau amenzile ce pot fi aplicate de alte state.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. autorităților de frontieră a Ucrainei: https://dpsu.gov.ua/en/contacts/


26/11/20

Railean Vladislav.

Buna ziua. As dori sa ajung in Republica Moldova,pentru a-mi revedea parintii si sora. Am cetatenie romana. Voi fi lasat sa trec frontiera dinspre Romania? Exista un anumit numar de zile de sedere,sau pot sa stau cat vreau?(ex.1 saptamana) Va multumesc anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, conform pct.7 subpct.7.4, din anexa nr.2 a Hotărârii nr. 33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini care vin din ţările clasificate ca zonă roşie (România la moment fiind clasificată ca stat din zona roșie), cu unele excepţii, una dintre care se referă la membrii familiei a cetățenilor Republicii Moldova.
Respectiv, cetăţean străin, membru de familie al cetăţeanului Republicii Moldova poate intra în ţară, la prezentarea documentelor confirmative (ex. certificatul de naștere personal și copia buletinului de identitate a unuia din părinți).
La intrare veți îndeplini fisa epidemiologică şi veți semna declaraţia de autoizolare pentru 14 zile la locul determinat. În cazul nerespectării regimului de autoizolare, survine răspunderea contravențională, conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional.

26/11/20

Valentin

Buna seara, In caz ca persoana pleaca in Ucraina pe 5 zile si se intoarce in Moldova totodata fiin Student in Republica Moldova ce acte confirmative trebuie sa prezinte pentru a fi scutit de carantina?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile pct.7 subpct.7.5 a Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, cu excepția subpct.7.6.3 - elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de famalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.
Calitatea de elev/student înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student şi/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituţia de învăţământ, scrisorii de invitaţie/confirmare din partea instituţiei de învăţământ, înscrierea, etc.

25/11/20

Daria

bună ziua,dacă vin de peste hotare și prezint testul de cov-19 negativ,efectuat în țara din care vin sau chiar in md pot să nu stau in autoizolare?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea testului Covid-19, respectiv prezentarea acestuia nu scutește persoana de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

25/11/20

Nichita Mariana

Buna seara. Am o întrebare: dacă nu voi sta în carantină timp de 14 zile și voi reveni în Franța.din motive imperiale (școala copiilor) voi avea careva probleme.la frontiera RM? Mulțumesc.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu Fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.
Deasemenea, comunicăm că, scutirea de la completarea Declarației pe proprie răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, se stabilește exclusiv la intrarea în Republica Moldova, la prezentarea documentelor confirmative conexe scopului călătoriei. Odată ce la intrarea în țară persoana nu se încadra în excepțiile de la necesitatea respectării regimului de autoizolare, stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, și a fost semnată Declarația pe proprie răspundere de a respecta regimul de autoizolare, Poliția de Frontieră nu este în drept să decidă asupra „ridicării regimului de autoizolare”.
Prin urmare, reieșind din cele expuse, în cazul în care la ieșirea din Republica Moldova se constată că persoana nu a respectat regimul de autoizolare (nu au expirat 14 zile din momentul intrării în țară), aceasta este supusă sancțiunii contravenționale conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional, și îi este permisă ieșirea din țară.

25/11/20

sasha

Buna ziua, - Poate persoana venita recent din Italia sa iasa din carantina? Spre egzemplu, daca face testul covid. Multumesc.

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea testului Covid-19, respectiv prezentarea acestuia nu scutește persoana de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.
Prin urmare, reieșind din cele expuse, în cazul în care la ieșirea din Republica Moldova se constată că persoana nu a respectat regimul de autoizolare (nu au expirat 14 zile din momentul intrării în țară), aceasta este supusă sancțiunii contravenționale conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional, și îi este permisă ieșirea din țară.
Pentru informare.
Codul contravențional!
Articolul 761 . Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Notă: Se declară neconstituţional textul „de la 450” din art. 761 alin.(1), conform Hot. Curţii Constituţionale nr.18 din 30.06.2020, în vigoare 30.06.2020
Până la modificarea textului de lege declarat neconstituţional, limita minimă a amenzii stabilite persoanei fizice pentru comiterea contravenţiei prevăzute de articolul 761 alin.(1) din Codul contravenţional va fi egală cu limita minimă a amenzii prevăzute de articolul 34 alin.(2) din Codul contravenţional.

25/11/20

Elena

Buna ziua daca plec din Moscova in Moldova va trebuie sa stau in caratina 14 zile sau nu ?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment Federația Rusă se află în lista statelor din zona roșie.

25/11/20

Tatiana

Buna ziua, Vroiam sa stiu daca mai este necesara respectarea regimului de auto izolare pentru cetatenii care vin de peste hotare, din luna decembrie 2020. Va multumesc anticipat, Tatiana.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale stabilește lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se actualizează o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi intră în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Lista statelor o puteți accesa:https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-23-noiembrie-2020/
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

25/11/20

Denis

Buna ziua, locuiesc si lucrez in Romania, avand cetatenie Republicii Moldova. Trebuie sa respect regimul de autoizolare la intrarea in RM, daca prezint contractul de munca cu agentul economic din Romania? Asa se intelege din punctul de exceptii de la autoizolare: 6) Lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate și care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale stabilește lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Lista este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate în zone roşii şi verzi, se actualizează o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi intră în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Lista statelor o puteți accesa:https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-23-noiembrie-2020/
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 zile în locurile determinate:
7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi.
Respectiv, prezentarea documentelor confirmative ce atestă calitatea de lucrător transfrontalier (spre ex.contractul de muncă), reprezintă o condiție obligatorie la traversarea frontierei (la intrarea în RM), care va permite aplicarea derogărilor la scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare.
Totodată, comunicăm că, se consideră lucrător transfrontalier, persoana care lucrează într-o țară învecinată Republicii Moldova, dar locuiiește în RM, sau viceversa, și traversează frontiera de stat zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână.

25/11/20

Cristina

Buna ziua! Cind vii de la Dublin, Irlanda in Moldova cu buletinul romanesc este necesar si de pasaportul moldovenesc?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.765 din 18.09.2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova, cetăţenii României au dreptul de a traversa frontiera de stat a Republicii Moldova în baza pașaportului ordinar sau a cărților de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv biometrice.
Respectiv, în cazul deținerii cetățeniei RM, actul indicat de dvs. este suficiente pentru a traversa frontiera de stat a RM fără impedimente.

25/11/20

toma

Здравствуйте . Мужчина, имеющий гражданство Швейцарии хочет приехать в Молдавию , он имеет его квартиру в Кишиневе . Он будет изолировано добираться на своем автомобиле до Италии. Из Италии он полетит самолетом в Кишинев. Еще его жена захоронена здесь в Кишиневе. А так же здесь он имеет подругу. Можно ли ему прибыть сюда ,его пропустят на границе? И что для этого надо , справка, что он не болен ковид-19 ,а что еще? Пожалуйста , ответьте желательно по-русски (или по-английски , по-немецки) . Спасибо.

Пограничная полиция Молдовы:
Сообщаем Вам, что правила пересечения государственной границы во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения установлены Приложением № 2 к Постановлению № 33 от 28 сентября 2020 г. Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
Таким образом:
7.1. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установит список стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, выделенный красным и зеленым цветом. Список будет опубликован на официальных страницах Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здравоохранения. Список стран, отнесенных к красной и зеленой зоне, будет обновляться каждые 14 дней, в пятницу, и вступит в силу в понедельник на следующей неделе. Список: https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-23-noiembrie-2020/
В этих условиях:
7.2. Разрешен въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к зеленой зоне.
7.4. Запрещен въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне, за следующими исключениями:
7.4.1. члены семьи граждан Республики Молдова;
7.4.2. лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный властями;
7.4.3. лица, перемещающиеся в служебных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;
7.4.4. ученики/студенты, которые должны сдавать вступительные или выпускные экзамены, которые учатся в образовательных подразделениях/ учреждениях на территории Республики Молдова или за рубежом, или которые перемещаются в целях осуществления деятельности, связанной с завершением/организацией/проведением обучения, с предъявлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающее лицо, назначенное посредством декларации законного представителя;
7.4.5. члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Молдова;
7.4.6. иностранные граждане, работающие в качестве педагогических кадров в Республике Молдова;
7.4.7. владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и других подобных документов, а также владельцы проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семьи персонала дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;
7.4.8. лица, проезжающие транзитом, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты. Маршрут транзита устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;
7.4.9. лица, перемещающиеся по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов);
7.4.10. трансграничные работники, попадающие под режим малого приграничного трафика в Республику Молдова из Румынии или Украины,
которые подтверждают договорные отношения с экономическими агентами из Республики Молдова;
7.4.11. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств, осуществляющие перевозку грузов и транспортных средств на платной основе, имеющие более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/кораблей, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;
7.4.12. международные наблюдатели на выборах на должность Президента Республики Молдова, представители международных организаций, правительств иностранных государств, неправительственных организаций из-за рубежа, а также международные эксперты в избирательной сфере, аккредитованные Центральной избирательной комиссией;
7.4.13. иностранные журналисты, аккредитованные в качестве постоянных корреспондентов в Республике Молдова Министерством иностранных дел и европейской интеграции.
Соответственно, если лицo пребывающее из стран красной зоны не является гражданином Республики Молдова и не подпадает под одно из исключений, указанных выше, его въезд в Республику Молдова запрещен.
Отмечаем, что в случае если пункт отправления находится в стране, отнесенной к зеленой зоне, а во время перемещения был осуществлен транзит страны, отнесенной к красной зоне, включая транзит аэропорта, лицо считается прибывшим из красной зоны.
При пересечении государственной границы Республики Молдова отрицательный результат теста на COVID-19 не требуется, соответственно, предъявление такого теста не освобождает лицо от ограничений на въезд (в случае иностранцев) или от соблюдения режима самоизоляции, наложен Чрезвычайной национальной комиссией общественного здравоохранения.

25/11/20

Veronica

Buna seara Pentru reîntregirea familiei pentru a pleca la soț in Germania cu pașaport biometric ce acte avem nevoie in original și copie și copiii minori 1 an pentru a călători in Germania trebuie sa dea test la covid?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil. Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal al cărui semnătură se legalizează notarial.
Careva teste COVID-19, alte analize medicale nu sunt solicitate de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova la autorizarea trecerii frontierei.
Totodată, având în vedere că regulile/cerințele de intrare/ședere/tranzitare/ieșire în/din alt stat sunt reglementate de legislația acestuia, Vă sugerăm să coordonați posibilitatea și regulile de intrare în Germania, cu autoritatea de frontieră a statului în cauză.
De asemenea, pentru informații privind admiterea cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state, puteți accesa pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: https://mfa.gov.md/ro/content/alerte-de-calatorie-covid-19


24/11/20

Maria

Buna ziua! as putea reveni in R. Moldova pentru tratament pe o saptamina avind doar pasaport american si fara a sta in autoizolare?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel:
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative).
Respectiv, prezentarea documentelor confirmative ce atestă calitatea de persoană care se deplasează din motive de sănătate ( act/document oficial eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist din Republica Moldova (original sau copie), ce confirmă tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratamentul balneo-sanatorial, ce urmează a fi efectuat), reprezintă o condiție obligatorie la traversarea frontierei, care va permite aplicarea derogărilor de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

24/11/20

Petru

Buna seara. Daca pentru o zi se traverseaza frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, si tot in aceasi zi este intoarcerea tot este obligatoriu autoizolarea pentru 14 zile? Mersi anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment Ucraina se află în lista statelor din zona roșie.

24/11/20

Viorica

Buna seara, scuzați de ora târzie , dar vreau sa aflu un moment. Sunt studenta la Univesitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași doar ca la filiala din Bălți (Republica Moldova), sunt și la buget și banca BCR România (pentru a-mi face un card ) ne obliga sa venim personal la banca ca sa întocmim cardul. Menționez ca am mandat ,adeverința de la banca BCR România și pașaport biometric ( acestea fiind acte ca motiv de trecere a frontierei ). Deci întrebarea mea este : pot eu împreuna cu soțul meu (care are și el pașaport biometric) sa trecem frontiera pentru 1-2 h ca să-mi fac un card românesc ?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate cu unele excepții, printre care.
7.6.3 - elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.
Astfel, pentru a fi încadrați în excepțiile stipulate în dispozițiile pct.7.6.3, a Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a CNESP, elevii/studenții la intrare în Republica Moldova, pe lângă actele de călătorie valabile, este necesar să prezinte și documentele confirmative (carnetul de student/elev și/sau ordinul de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ).
Totodată, menționăm că, soțul dvs. în cazul în care nu se încadrează în excepțiile prevăzute în Anexa nr.2 a Hotărârii menționate supra, la întoarcere în țară va fi obligat să respecte regimul de autoizolare.

24/11/20

Diana

Buna ziua. Sunt cetateana a Rep. Moldova, dar si a Statelor Unite a Americii. Planuiesc sa fac o vizita la sfirsitul anului catre Moldova din SUA cu copilul meu minor care este doar cetatean al SUA. Am pasaportul moldovenesc expirat, pot calatori cu pasaportul SUA in MD, am nevoie de careva acte aditionale?

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, se autorizează trecerea frontierei de stat a cetățenilor Republicii Moldova (inclusiv cu dublă cetățenie), pe sensul de intrare și ieșire în/din Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului. În acest sens temei pentru autorizarea traversării frontierei de stat a Republicii Moldova, vor servi actele de călătorie valabile. (eliberate de autoritățile SUA).
Deasemenea, menționăm că, în conformitate cu alin (1) art.11 al Legii nr.1024 din 02.06.2000 cetăţeniei Republicii Moldova, este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova. Respectiv și minorului i se va permite trecerea frontierei de stat a RM în baza pașaportului SUA fără careva impedimente.

24/11/20

Natalia

Bună seara! Pot trece frontiera dacă încă mai am încă 5 zile de carantina? ????Îmi trebuie sa plec urgent

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Prin urmare, reieșind din cele expuse, în cazul în care la ieșirea din Republica Moldova se constată că persoana nu a respectat regimul de autoizolare (nu au expirat 14 zile din momentul intrării în țară), aceasta este supusă sancțiunii contravenționale conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional, și îi este permisă ieșirea din țară.
Codul contravențional!
Pentru informare.
Articolul 761 . Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Notă: Se declară neconstituţional textul „de la 450” din art. 761 alin.(1), conform Hot. Curţii Constituţionale nr.18 din 30.06.2020, în vigoare 30.06.2020
Până la modificarea textului de lege declarat neconstituţional, limita minimă a amenzii stabilite persoanei fizice pentru comiterea contravenţiei prevăzute de articolul 761 alin.(1) din Codul contravenţional va fi egală cu limita minimă a amenzii prevăzute de articolul 34 alin.(2) din Codul contravenţional.

24/11/20

pavel

buna,am nevoie sa merg in ucraina in zilele urmatoare voi putea traversa frontiera prin punctul de trecere cosauti,si de ce documente sau altele voi trebui sa prezint la punctul de control

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Totodată, informăm că, în legătură cu situația epidemiologică generată de răspândirea virusului Covid-19, activitatea punctului de trecere Cosăuți-Iampoli, a fost sistată pe o perioadă nedeterminată. Lista punctelor de trecer active la moment poate fi vizualizată accesând: https://customs.gov.md/ro/articles/lista-punctelor-de-trecere-a-frontierei-deschise-traficului-

24/11/20

Andriana

Buna seara .Sintem moldoveni cu pasaport biometric .Neam reintors in moldova cu automobil polonez,a expirat deacum 6 luni de aflare pe teritoriul moldovei si starea tehnica a automobilului.Cum am puea pleca inapoi in polonia si noi si automobilul ?vom avea careva probleme mai tirziu?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Totodată, având în vedere că regulile/cerințele de intrare/ședere/tranzitare/ieșire în/din alt stat sunt reglementate de legislația acestuia, Vă sugerăm să coordonați posibilitatea și regulile de intrare în Polonia, cu autoritatea de frontieră a statului în cauză.
Dre asemenea, comunicăm că, la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova cu mijlocul de transport, conducătorul necesită să deţină și să prezinte angajatului Poliției de Frontieră permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare a vehiculului (indiferent cine este proprietarul vehiculului), asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă pentru țara de destinație.
Cît privește introducerea şi scoaterea de către persoanele fizice a mijloacelor de transport auto înmatriculate în alte state de/pe teritoriul vamal al Republicii Moldova (inclusiv termenul de aflare pe teritoriul RM) este de competenţa Serviciului Vamal. Respectiv, vă sugerăm să vă adresați Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la linia de informare call center, tel. +373 (022) 574 111 e-mail: callcenter@customs.gov.md.

24/11/20

Mariana

Buna ziua, un cazul cind intru in tara pe 25 noiembrie dimineata si stau in carantina ...ziua de 25 se include sau nu in aceste 14 zile? Multumesc anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, termenul de 14 zile (regimul de autoizolare) se calculează din ziua intrării în Republica Moldova (prima zi de autoizolare), până în ziua a 14-a inclusiv.

24/11/20

Constantin

Bună ziua, Am nevoie să aplic la viză si o pot face la Bucuresti sau la Kiev. Îmi puteţi oferi detalii Vă rog care sunt condiţiile de călătorie în astfel de situaţii pentru statele vecine şi dacă este impus regimul de carantină pentru România sau Ucraina (unde merg pentru o zi) şi la întoarcere în ţară. Vă mulţumesc.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment atât România cât și Ucraina se află în lista statelor din zona roșie.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. autorităților de frontieră a statului în care intenționați să călătoriți.

24/11/20

Elena

Bună ziua, asu dori sa știu în cazul în care, soțul cetățean italian dorește sa vina în Moldova cu mașina personala. Este obligat sa stea în carantina, sau e posibil sa facă testul covid cind ajunge în Moldova și sa se poată întoarce în IT. Fără sa facă carantina!

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică:
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment Italia se află în lista statelor din zona roșie.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu solicită prezentarea testului Covid-19, respectiv prezentarea acestuia nu scutește persoana de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

24/11/20

Iftode Robert

Buna ziua, Traversarea granitei Rep Moldova cu Romania,se poate face folosind ca mijloc de transport trotineta electrica ? Va multumesc anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că traversarea frontierei de către persoane cu trotineta electrică se permite fără careva acte referitor la aceasta. Totodată, menționăm că, la traversarea frontierei de stat a RM cu trotineta, posesorul acesteia urmează să respecte prevederile Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin HG 357 din 13.05.2009 și Convenției asupra circulației rutiere din 8 noiembrie 1968. Reieșind din cele expuse, cadrul legal internațional și cel național permite traversarea frontierei de stat în baza actelor de călătorie valabile, folosind ca vehicul o trotinetă electrică.

24/11/20

Ludmila

Buna ziua! vreau sa plec Romania cu intrare si ieșire intr-o zi, Iasi, pentru a ridica buletinul romanesc. Întrebarea este, daca sunt pusa in carantina la intrare inapoi Republica Moldova? sau care sunt regulile sa nu stau carantina? Multumesc anticipat!

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Astfel, comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii menționate supra, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment România se află în lista statelor din zona roșie.

24/11/20

Cranga Ana

Bunp ziua , în timpul apropiat intenționez să plec în România împreună cu copilul minor pentru a depune pachetul de acte pentru a obține pasaportul român. Întrebarea este: de ce acte confirmative/medicale am nevoie pentru a nu sta în carantină în România, și în Republica Moldova? Mulțumesc anticipat . O zi bună

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel,
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.1.conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.6.4. persoane care se deplasează în Republica Moldova în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
7.6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.6.8. persoane în tranzit;
7.6.9. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
7.6.10. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Prin urmare, menționăm că, deplasarea în scopul depunerii actelor pentru obținerea cetățeniei române, nu se încadrează în excepțiile prevăzute supra.
Ce ține de scutirea de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare pe teritoriul României, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, vă sugerăm să vă adresați Poliției de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/.


24/11/20

Cristian

Buna seara, locuiesc si lucrez in Romania, avand cetatenie dubla, atat Romaneasca cat si cea a Republicii Moldova. Doresc sa efectuez o deplasare de serviciu la unul din partenerii comerciali din RM. Ce acte ar trebui sa prezint pentru a nu fi plasat in carantina in RM?

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, după cum urmează:
7.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale stabilește lista țărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roșii și verzi. Lista este publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lista țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se actualizează o dată la 14 zile, în ziua de vineri și intră în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.
Astfel,
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.6.4. persoane care se deplasează în Republica Moldova în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
7.6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.6.8. persoane în tranzit;
7.6.9. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
7.6.10. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Respectiv, prezentarea documentelor confirmative (invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova) ce atestă calitatea de persoană care se deplasează în interes profesional, reprezintă o condiție obligatorie la traversarea frontierei, care va permite aplicarea derogărilor de la scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

24/11/20

Fergana

Buna seara, scuzati pentru ora tîrzie. Ajutatima cu un raspuns sau sfat. Vreau sa ma întorc in Republica Moldova cu copilul minor nascut in Franța, cu titlul de calatorie. Tatal copilului este de naționalitate Română (nu suntem casatoriti încă), am nevoie de procura de la tata ca sa pot calatori cu copilul pina in Republica Moldova? Am fost la ambasada României in Paris si mi-au spus ca ei nu pot sa o faca si ca as putea merge si fara. Insa ma simt ingrijorata ( nu vreau sa stau cu bebelusul in vame). Multumesc mult. Multa rabdare si putere.

Poliția de Frontieră a RM:

În conformitate cu prevederile art.1 al Legii nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal al cărui semnătură se legalizează notarial.
Astfel, în cazul dvs. nu este necesară declarația de la al doilea părinte.

24/11/20

ANASTASIA

Buna seara. Sunt cetățean moldovean si cu cetățenie română de 11 ani. Mi a decedat un parinte si as vrea sa vin la funeralii in RM. Este posibil să intru în Republica Moldova fara a sta in carantină? Va multumesc.

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative).
Respectiv, prezentarea documentelor confirmative (certificatul de deces, original sau copie) ce atestă calitatea de persoană care se deplasează din motiv umanitar, reprezintă o condiție obligatorie la traversarea frontierei, care va permite aplicarea derogărilor de la scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

24/11/20

GURGUȚĂ NATALIA

Bună seara, sant cetățean al Republicii Moldova, și al României, de curând am primit o veste proastă, un deces în familie, (exclus infecție covid), as putea trece frontiera Republicii Moldova, fără a întra în carantina?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative).
Respectiv, prezentarea documentelor confirmative (certificatul de deces, original sau copie) ce atestă calitatea de persoană care se deplasează din motiv umanitar, reprezintă o condiție obligatorie la traversarea frontierei, care va permite aplicarea derogărilor de la scutirea de obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

23/11/20

Ana

Buna seara ma scuzati am o intrebare. Am indreptare petru operatie de la medic din rominiea si am pasaport biometric pot trece frontiera?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. Poliției de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/.

23/11/20

Iulia

Добрый день! Подскажите пожалуйста, по достоверной информации после прилёта из Великобритании необходим карантин в 14 дней. Меня интересует такая возможность, если я прилетаю лечиться и мне необходимо провести меньше дней в Кишинёве и прилететь обратно, будет действительна справка от лечащего врача и возможно ли так сделать? Спасибо

Пограничная полиция Молдовы:
Сообщаем что, в соответствии с пунктом 7.5 Приложения №2 к Постановлению №33 от 28.09.2020 Национальной Чрезвычайной Комиссии Общественного Здоровья, лица, пересекающие государственную границу по направлению
въезда в Республику Молдова и прибывающие напрямую или транзитом из стран, отнесенных к красной зоне, должны заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию под собственную ответственность за соблюдение режима самоизоляция в течение 14 (четырнадцать) дней в определенных местах.
В тоже время, согласно пункту 7.6.2, лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья, в случае отсутствия у них клинических признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния, не обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 (четырнадцать) дней в определенных местах.
В этой связи, ваше освобождение от обязанности соблюдать режим самоизоляции, будет возможно в случае предоставления вами при въезде в Республику Молдова на контроль пересечения государственной границы подтверждающих заявленную цель документов (документа, выданного медицинским учреждением/специалистом, подтверждающего диагноз и характер осуществленного медицинского лечения, с указанием периода и типа процедур).

23/11/20

Diana

Buna ziua sunt cetatea Roman , dar locuiesc in Suedia. Doresc sa vin in Republica Moldova pentru o zi . Mi- Am achizitionat bilet din Suedia spre România , iar din Ro direct cu autocarul in Republica Moldova . Dacă arat biletul din care țara vin sunt scutit de iziolare?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat a RM în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Potrivit prevederilor pct. 7.4. al Hotărîrii menționate supra, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie.
La moment atât Suedia cât și România sunt în lista statelor din zona roșie.
https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-23-noiembrie-2020/

23/11/20

Chiseliov Serghei

Buna ziua!spuneţi va rog:daca pe data de 20-11-2020am venit din Rominia in Moldova? Am fost cu viza si contract de munca in rominia dar acum am nevoe urgent sa plec in federatia rusa pe data 26-11 2020 intrebarea mea este se poate daca imi fac testul covid sa plec spre rusia pe data de 26-11-2020

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
Careva teste COVID-19, alte analize medicale nu sunt solicitate de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova la autorizarea trecerii frontierei.
Prin urmare, reieșind din cele expuse, în cazul în care la ieșirea din Republica Moldova se constată că persoana nu a respectat regimul de autoizolare (nu au expirat 14 zile din momentul intrării în țară), aceasta este supusă sancțiunii contravenționale conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional, și îi este permisă ieșirea din țară.

23/11/20

Ctistina

Buna ziua, Daca am zborul cu avionul din Anglia spre Italia si peste 4 ore spre Moldova( nu es din Aeroport) pot in asa situatie sa intru pe teritoriul Italiei? Multumesc mult

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat a Republicii Moldova în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. autorităților de frontieră ale staului în care intenționați să călătoriți.


23/11/20

Laurentiu Hetruc

Buna ziua. Sunt cetatean Roman si locuiesc in Germania. In decembrie doresc sa merg in vizita la prietena in Republica Moldova. Am citit articolele curente si stiu ca nu este permisa intrarea dintr-o zona de risc dar totusi intreb daca imi fac test Corona in Germania apoi si in Romania si il prezint la punctul de trecere al frontierei voi putea trece si daca sunt scutit de carantina. Multumesc Anticipat.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Potrivit prevederilor pct. 7.4. al Hotărîrii menționate supra, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie.
La moment atât Germania cât și România sunt în lista statelor din zona roșie.

23/11/20

Ion

Buna. Dacă ma puteți ajuta cu aceasta întrebare Sunt moldovean, cu pașaport biometric, si sunt chemat de soră-mea la ea pe câteva săptămâni sa o ajut cu nepoțelul pe acasă... Am dreptul acuma reușind din situația cu Corona. Sa întru pe teritoriul României,

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. Poliției de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/.

22/11/20

Petrescu

Buna ziua. Cetatean al R.Moldova si al Romaniei, stabilit in Romania. Am necesitatea de a pleca in R.Moldova pentru 2 zile cu scopul vanzarii automobilului. Pot fi scutit de izolarea la domiciliu? Ce acte sunt necesare in acest sens? Multumesc!

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Cazul descris de dvs., nu se încadrează în excepțiile de la necesitatea respectării regimului de autoizolare, stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
Prin urmare, în cazul în care la ieșirea din Republica Moldova se constată că persoana nu a respectat regimul de autoizolare (nu au expirat 14 zile din momentul intrării în țară), aceasta este supusă sancțiunii contravenționale conform art.76 indicele 1 din Codul contravențional, și îi este permisă ieșirea din țară.

22/11/20

Radu NICOLAE

Bună seara.Sunt român!! Pot să ajung din Italia în Republica Moldova pe cale aeriană sau terestră cu buletinul romanesc? Sau trebuie sa fac pașaport? Va mulțumesc frumos

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Comunicăm că, potrivit prevederilor pct. 7.4 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie.
La moment Italia se află în lista statelor din zona roșie.

22/11/20

Igor Popov

Buna seara, Persoana cu cetatania Romaniei are deplasare in Ucraina si vrea sa tranziteze Republica Moldova cu autovehicul personal. Conform punctului 7.4.8."persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;" pot intra/iesi in/din R.Moldova fara a sta in izolare. Este corect? Si inca o intrebare ce inseamna "Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră"? Multumesc anticipat pentru raspuns.

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin pct.7 din Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. (https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.33_28.09.2020.pdf)
Totodată, comunicăm că, tranzitarea teritoriului Republicii Moldova se efectuează direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier;
b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;
c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora-Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki - Udobnoe, rutier.
Condițiile de bază pentru efectuarea tranzitului presupun tranzitarea directă și fără oprire. Astfel, la intrarea în Republica Moldova, persoanele vor declara polițistului de frontieră că urmează să tranziteze Republica Moldova și se va elibera un act oficial: „Itinerarul de tranzitare a teritoriului RM”, unde va fi stabilit punctul de trecere pentru ieșirea din țară și timpul estimativ, necesar tranzitării. În cazul nerespectării condițiilor tranzitării, survine răspunderea contravențională.

22/11/20

Nadejda

Buna ziua, spuneti-mi va rog in cazul in care dupa casatorie in permisul de conducere auto a ramas familia ce o aveam inainte de casatorie (restul actelor sunt in regula) pot trece frontiera cu masina personala? Multumesc!

Poliția de Frontieră a RM:

Menționăm că, la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova cu mijlocul de transport, conducătorul necesită să deţină și să prezinte angajatului Poliției de Frontieră permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare a vehiculului (indiferent cine este proprietarul vehiculului), asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto valabilă. Astfel, Vă sugerăm să aduceţi actele Dumneavoastră în regulă, după schimbarea datelor personale.

22/11/20

Irina

Bună ziua, Eu am o întrebare diferită, referitor la marfă. Care este cantitatea permisă per persoană Romania-Moldova pentru produse alimentare de origine animală in ambalaj original in vid (salam, șuncă) ?? Dar și a fructelor???

Poliția de Frontieră a RM:

Vă comunicăm că, introducerea şi scoaterea de către persoanele fizice a mărfurilor și altor bunuri de/pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, ține de competența Serviciului Vamal, astfel vă sugerăm să vă adresați Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la linia de informare call center, tel. +373 (022) 574 111, e-mail: callcenter@customs.gov.md.

22/11/20

Cristi

Bună. Sunt student peste hotare și mă întorc acasă pe o perioadă scurtă. Trebuie să stau în izolare 14 zile?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile pct.7 subpct.7.5 a Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie (Belgia este calificata ca zona roșie), vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, cu excepția subpct.7.6.3 - elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative.
Astfel, pentru a fi încadrați în excepțiile stipulate în dispozițiile pct.7.6.3, a Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a CNESP, elevii/studenții la intrare în Republica Moldova, pe lângă actele de călătorie valabile, este necesar să prezinte și documentele confirmative (carnetul de student/elev și/sau ordinul de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ).

22/11/20

Tamara

Buna ziua! Dacă merg in România pentru perfectarea actelor, la întoarcere voi fi obligată sa stau in carantina?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Comunicăm că, potrivit prevederilor pct.7.5 al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment România se află în lista statelor din zona roșie.

22/11/20

Marius Iulian

Eu sunt cetatian roman iar sotia este cetatian al RM si roman si dorim sa plecam la parinti in Moldova . Putem tranversa frontiera fara sa urmez carantina de 14 zile?

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Comunicăm că, potrivit prevederilor pct. 7.4.al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie, cu excepția membrilor de familie ai cetățenilor RM. (la prezentarea certificatului de căsătorie)
7.5 persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment România se află în lista statelor din zona roșie.

22/11/20

Cucerescu

Bună ziua. Cum se trece frontiera aeriana din Federaţia rusă în Republica Moldova.E necesara carantina.

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
Comunicăm că, potrivit prevederilor pct. 7.4. al Hotărârii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie.
7.5 persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
La moment Federația Rusă se află în lista statelor din zona roșie.

22/11/20

Andreea

Buna ziua , a-și dori sa știu pot trece frontiera in Ro. cu certificatul de cetățenie a României. Mulțumesc

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova în baza paşaportului valabil.
Totodată, ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să adresați întrebarea dvs. Poliției de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/.

22/11/20

Liana

Bună ziua,va rog frumos sa îmi spuneți dacă plec în Chisinau din România, pe baza unei invitații, timp de 3 zile sa stau în Chisinau și pe urma sa ma întorc în România, trebuie Sa stau în izolare 14 zile? Multumesc!

Poliția de Frontieră a RM:

În cazul în care Vă referiți la regulile de traversare a frontierei de stat a României, atunci întrebarea Dvs. nu ține de competența Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și vă sugerăm să contactaţi Poliția de Frontieră a României la pagina oficială http://www.politiadefrontiera.ro/

22/11/20

Cristina

Buna ziua. Daca vin in concediu din Marea Britanie si o sa stau la parinti in Republica Moldova, va trebui sa ma autoizolez doar eu, sau si parintii mei, in casa carora o sa stau?

Poliția de Frontieră a RM:

În vederea consultării informațiilor relevante privitor la recomandările și condițiile  pentru asigurarea autoizolării, Vă sugerăm să contactați medicul de familie în raza domiciliului dvs.

21/11/20

Ana

Buna ziua, avem nevoie sa calotorim in Moldova din Franta, pentru motive de sanatate a sotului, ce tip de documente medicale trebuie sa prenzentam ca sa nu stam in carantaina 14 zile ? Certificat medical din Frantra este de ajuns ? Ce trebuie sa fie mentionat pe acest document ? Va multumesc

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Astfel:
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative).
Respectiv, prezentarea documentelor confirmative ce atestă calitatea de persoană care se deplasează din motive de sănătate ( act/document oficial eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist din Republica Moldova (original sau copie), ce confirmă tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratamentul balneo-sanatorial, ce urmează a fi efectuat), reprezintă o condiție obligatorie la traversarea frontierei, care va permite aplicarea derogărilor de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare.

21/11/20

vlad

la intoarcerea in tara se impune carantina la domiciliu . intrebare eu nu mai am un domiciliu personal , cum se procedeaza

Poliția de Frontieră a RM:

Menționăm că, potrivit prevederilor pct.7.5  al Hotărîrii nr. 33 din 28.09.2020 a CNESP, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate. (La adresa pe care o veți indica personal)

21/11/20

Anna

Buna seara, care st conditii de traversare a frontierei cu Ucraina ,la momentul de fata. Este necesar testul la covid? Multumesc.

Poliția de Frontieră a RM:

Ținând cont de restricțiile de circulație impuse la moment de majoritatea statelor, dar și de faptul că modul de intrare, ședere și ieșire de/pe teritoriul altor state, este reglementat de legislația fiecărui stat în parte, Vă sugerăm să coordonați posibilitatea intrării/ieșirii în/din Ucraina, cu autoritatea de frontieră a statului în cauză: https://dpsu.gov.ua/en/contacts/

21/11/20

Aliona Burcă

Bună ziua!!Noi cetățeni ai Republicii Moldova dorim să trecem vama la Pridnestrovia avem nevoie e posibil ?Șj pentru cit timp??

Poliția de Frontieră a RM:

Vă informăm că în acest caz Dvs. nu traversaţi hotarul Republicii Moldova, doar vă deplasaţi în interiorul statului.

21/11/20

Eduard

Pot trece vama doar cu buletinul din romania in moldova? Trebuie sa stau in carantina 14 zile la intoarcerea in romania din moldova ?

Poliția de Frontieră a RM:

Comunicăm că, în conformitate cu prevederile sbpct.7.4. al Anexei nr.2 al Hotărârii nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor care vin din state aflate în zona roșie.
La moment România se află în lista statelor din zona roșie.


21/11/20

Diana

Bună ziua, eu sunt însoțitoare de bord în Polonia și vreau să vin în Moldova la început de decembrie. In țările europene însoțitorii de bord sunt scutiți de carantină. Care este situația în Moldova la momentul actual?

Poliția de Frontieră a RM:

Informăm că, regulile de traversare a frontierei de stat în perioada stării de urgență în sănătate publică sunt stabilite prin Hotărârea nr.33 din 28.09.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, după cum urmează:
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru
activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.6.4. persoane care se deplasează în Republica Moldova în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic
din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
7.6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.6.8. persoane în tranzit;
7.6.9. observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor neguvemamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;
7.6.10. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Respectiv, în cazul dacă nu vă încadrați în una din excepțiile stabilite, este necesar să respectați regimul de autoizolare în Republica Moldova.

21/11/20

 

 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial