Condiții de angajare

Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Lista de documete necesare a fi prezentate:
1) Copia certificate de naştere;
2) Curriculum Vitae;
3) Copia buletinului de identitate personal;
4) Copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
5) Copia documentului de confirmare a studiilor;
6) Copia documentului de evidenţă militară(adeverinţa de recrutare, livretul militar)
7) recomandarea de la ultimul loc de muncă, studiii sau de la locul de trai.
8) 1 fotografie 3x4.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi pe adresa:

IGPF - mun. Chişinău, str. Petricani 19,
email resurse.umane@border.gov.md,tel.: 022 259 625

SPF Aeroportul Internațional Chișinău, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3,
email: resurse.umane@border.gov.md, tel.: 022 524 946, 022 259 692

DR NORD - or. Edineţ, str. Independenţei 60,
email: smp.nord@border.gov.md, tel.: 024 629 008

DR VEST - or. Ungheni, str. Națională 33, 
email: sp.ungheni@border.gov.md, tel.: 023 629 157

DR SUD - or. Cahul, str. Garoafelor 40, 
email: spru.cahul@border.gov.md, tel.: 029 931 268

DR EST - or. Ştefan-Vodă, str. Grigore Vieru 3,
email sp.stefanvoda@border.gov.md, tel.: 024 225 107

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, or. Ungheni, str. Suceava 1, 
tel.: 069844117, 023 629 177, 023 629 178.