PRECIZARE

.

FOTBAL 8

UPDATE: Cetățenilor români, care fac parte din Marșul Unirii, nu li s-a permis trecerea frontierei de stat, fiind întorși la intrarea în Republica Moldova. Motivul interzicerii este perturbarea ordinii publice în zona de frontieră,cu încălcarea regimului punctelor de trecere. Mai mulți din tinerii participanți nu s-au supus indicațiilor reprezentanților Poliției de Frontieră, prezentând în relația cu polițiștii de frontieră un comportament agresiv, dar și au creat impedimente la deplasarea mijloacelor de transport prin punctul de trecere Leușeni.
În context, Poliția de Frontieră îndeamnă participanții la Marșul Unirii să respecte decizia luată și să nu încerce prin metode ilegale sau acțiuni provocatoare să traverseze frontiera de stat.

Poliția de Frontieră precizează că atât timp cât persistă problemă la Sistemul Informațional al instituției, pentru anumite intervale de timp se pierde legătura cu baza de date centrală și înregistrarea persoanelor are loc cu dificultate, nu poate permite desfășurarea a careva acțiuni la frontieră.

Totodată, menționăm că există informație cu caracter operativ, precum că se va încerca deturnarea Marșului Unionist prin provocări în zona cu regim special de lucru.

În acest sens, Poliția de Frontieră a întreprins mai multe măsuri de prevenire a unor eventuale provocări în zonele de frontieră și în punctele de trecere:

1. mobilizarea personalului pentru a asigura paza sediilor Sectoarelor Poliției de Frontieră și punctelor de trecere, pentru a nu permite pătrunderea unor persoane terțe în interior.

2. control riguros asupra persoanelor care prezintă suspecții și există informații operative, inclusiv acele grupuri de persoane care nu-și pot argumenta scopul călătoriei. Aplicarea dispozitivelor speciale în controlul amănunțit al mijloacelor de transport. Acțiunile date sunt întreprinse cu scopul de a nu permite introducerea pe teritoriul R.Moldova a bunurilor interzise prin lege (armament și muniții).

3. Implicarea activă a echipelor canine la controlul bagajelor, autovehiculelor și sediilor de interes public în zona de frontieră, nemijlocit intensificarea patrulării cu patrupezii special antrenaţi în locurile aglomerate, unde conform competenţelor atribuite ordinea publică este asigurată de către Poliţia de Frontieră.

4. control intensificat la frontiera ”verde”, în vederea prevenirii şi combaterii infracționalității transfrontaliere. În acest sens, au fost convocate echipele mobile de-a lungul frontierei de stat, pentru a bloca căile de acces pe traseele naționale și internaționale în caz de necesitate.

5. Monitorizarea schimbărilor la frontieră și intervenție promtă în cazul apariției situațiilor imprevizibile.

6. Sporirea colaborării cu organele de ocrotire a normelor de drept naționale și internaționale. Prin intermediul formei publice şi operative de conlucrare cu partenerii de cooperare se acumulează informaţia privind spiritul şi activităţile ce pot constitui ameninţări la adresa ordinii şi securităţii publice.

Informăm că angajații Poliției de Frontieră vor acționa în conformitate cu competențele instituționale și fără abateri disciplinare. De asemenea, precizăm că potrivit prevederilor alin. (5) al art.19 al Legii nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, controlul la trecerea frontierei se efectuează cu respectarea deplină a demnităţii umane, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, sex, religie, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, dezabilități, vârstă. Respectiv, toți străini la intrare în Republica Moldova sunt supuși controlului la trecerea frontierei de stat. Precum și în art.17 al aceleași legi sunt prevăzute expres documentele care urmează a fi prezentate de străini pentru justificarea scopului intrării în Republica Moldova.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial