Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei este o subdiviziune din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, misiunea căreia este de a asigura formarea iniţială şi, după caz, formarea continuă a personalului Poliţiei de Frontieră. Formarea iniţială în Centru de Excelență se organizează prin învăţământ cu frecvenţă la zi, cu durata de 2 ani.

Obiectivul general al Centrului de Excelență este desfăşurarea procesului de învăţământ pentru formarea aptitudinilor şi perfecţionarea deprinderilor poliţiştilor de frontieră necesare îndeplinirii la nivel înalt a misiunilor de supraveghere şi control al frontierei de stat, însuşirea prevederilor legislaţiei şi aplicarea normelor legale din domeniul de competenţă.

Telefon: (0236) 291 77 
Adresă electronică: admitere@border.gov.md