Acte normative

Hotărîrea Guvernului nr.1145din 21.11.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19.06.2012 cu privire la Poliţia de Frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.297 din 11.05.2017 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.50 din 15 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor

Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia

Hotărîrea Guvernului nr.752 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009

Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 30.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice

Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice

Hotărîrea Guvernului nr.1096 din 19.08.2002 cu privire la aprobarea formei, dimensiunilor şi coloritului semnelor de frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.325 din 20 martie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.896 din 27 octombrie 2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia

Hotărîrea Guvernului nr.23 din 10 ianuarie 2007 cu privire la crearea Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.834 din 7 iulie 2008 sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.974 din 12 august 2008 prin care a fost aprobat Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia

Hotărîrea Guvernului nr.319 din 28 aprilie 2010 de aprobare a Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romîniei privind micul trafic de frontieră

Hotărîrea Guvernului nr.332 din 05.05.2011 cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.987 din 24.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie

Hotărîrea Guvernului nr.341 din 21.03.2003 despre aprobarea Regulamentului privind demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina

Hotărîrea Guvernului nr.492 din 07.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii

Decret nr.547-VII din 21.03.2013 privind instituirea Zilei Poliţiei de Frontieră

Decret nr.497-III din 08.02.2002 privind desemnarea membrilor Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din partea Republicii

Hotărârea Guvernului nr.629 din 8 august 2017 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 Hotărârea Guvernului nr.409 din 07 iunie 2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.