Servicii contra plată

SPRE ATENŢIA SOLICITANTULUI!

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță, că conform Hotărîrii de Guvern Nr. 896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prestează servicii persoanelor fizice, contra plată, reieșind din competențele funcționale și specificului de activitate.

Lista serviciilor prestate, conform Hotărîrii de Guvern, le puteți vedea mai jos.

NOMENCLATORUL ŞI TARIFELE

la serviciile prestate contra plată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne

Nr.
d/o
Denumirea serviciului Tariful
1 2 3
Direcţia tehnologia informaţiei a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
1. Eliberarea informaţiei cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoana fizică sau unitatea de transport, în timp de:  
  10 zile 25 lei
  1 zi 50 lei
2. Eliberarea informaţiei statistice cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane fizice cu mijloace de transport, în timp de:  
  10 zile 100 lei
  1 zi 300 lei
Secția medicală a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
3. Examinarea persoanelor fizice de către comisia medicală Conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011
Subdiviziunile din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
4. Servicii hoteliere Pe bază de contract de prestare a serviciilor
5. Paza şi protecţia clădirilor, a încăperilor, a teritoriilor limitate, a obiectelor mobile, precum şi a altor bunuri Pe bază de contract de prestare a serviciilor
Secția chinologică a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
6. Dresarea cî inilor:  
  curs inițial de instruire pentru a fi docil stăpînului 1500 lei
  curs profesional de instruire pentru pază şi protecţie 1500 lei
Serviciul orchestral al Departamentului Poliţiei de Frontieră
7. Activităţi cultural-artistice Pe bază de contract de prestare a serviciilor
Direcţia economie şi finanțe a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierăeră
8. Comercializarea metalului uzat, a maculaturii şi a deșeurilor Pe bază de contract de prestare a serviciilor
Direcţia expertiza documentelor a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
9. Examinarea tehnică a documentelor prin metode:  
  simplei 160 lei
  medii 390 lei
  complexe 1130 lei
10. Cercetarea prealabilă a documentelor, 1 document 30 lei

 

ATENȚIE! Instrucțiunile privind eliberarea informației cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane fizice sau unități de transport, informației statistice cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane fizice cu mijloace de transport și informației privind asistența/inexistența consemnelor la frontieră AICI

Taxa poate fi achitată la orice bancă comercială (vezi rechizitele bancare ale Inspectoratului General Poliţiei de Frontieră).