Legislație călătorie

Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a RM

Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în RM

Legea nr.269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în RM

Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte

Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor care au obligația și care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a RM

Legea nr.1024/2000 cetățeniei RM

Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Legea nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative

Convenția asupra circulației rutiere

Hotărârea Guvernului nr.297/2017 pentru implementarea Legii nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a RM

Hotărârea Guvernului nr.331/2011 cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini

Hotărârea Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru
traversarea de către străini a frontierei de stat a RM


Hotărârea Guvernului nr.652/2016 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicul

Hotărârea Guvernului nr.50/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor

Hotărârea Guvernului nr.357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere

Hotărârea Guvernului nr.770/2012 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare